Sikkerhetskonferansen 2019

Publisert: 21.06.2018

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ønsker velkommen til Sikkerhetskonferansen 2019, 20.- 21. mars på Oslo Kongressenter.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) arrangerer Sikkerhetskonferansen i mars hvert år. Konferansen er det største arrangementet innenfor forebyggende sikkerhet i Norge, og byr på et bredt sammensatt program innenfor temaer som cybersikkerhet, personellsikkerhet, fysisk sikring, Sikkerhetsloven, offentlig/privat samarbeid og erfaringer fra selskaper og aktører som har opplevd ulike former for uønskede hendelser. 

Årets program er inndelt i fellesdeler og fire parallelle spor – som tidligere år. 

Programmet er under utvikling og det vil publiseres informasjon løpende etterhvert som foredragsholdere er bekreftet.

Meld deg på årets viktigste konferanse!

(lenken leder til tredjepartsløsning)

Frem til 1.oktober er det åpnet for tidlig påmelding til redusert pris. Det er kun anledning til vanlig påmelding, og til deltakelse begge dager.

Pris for deltakelse begge dager ved tidlig påmedling er 5300,-
Fra og med 1. oktober er prisen for begge dager 6300,-