Er møterommet godt nok sikret?

Publisert: 13.12.2014

Sensitiv informasjon på avveie kan skade omdømmet, svekke forretningsgrunnlaget, eller gå ut over offentlige sikkerhetsinteresser. Er møterommet der sensitiv informasjon blir diskutert sikkert nok?

For de som behandler informasjon av betydning for rikets sikkerhet gjelder spesielle regler for sikring av møterom. Rådene i denne brosjyren er allmenne og kan med fordel brukes av alle virksomheter som har informasjon som må skjermes.

Sikrere møterom (PDF)