Økt åpenhet om IKT Hendelser

Publisert: 17.07.2015

Regjeringen ønsker økt åpenhet om IKT-hendelser

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet anbefalinger hvor hvordan offentlige og private virksomheter bør vurdere åpenhet om IKT-hendelser. Anbefalingene er laget i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Politidirektoratet (POD) og Næringslivets sikkerhetsråd(NSR).

Du kan lese dokumentet her.