Skjemaer

Publisert: 18.06.2014 | Sist endret: 28.06.2019

VIKTIG: Det anbefales at nye versjoner tas i bruk umiddelbart. Dette begrunnes særskilt med at det er endring i teksten som omhandler samtykke til personkontroll (side 1 i personopplysningsblanketten). Etter 15. august vil gamle versjoner ikke bli akseptert hos klareringsmyndighetene.

Elektronisk utfylling og fremsendelse av skjema må gjøres på informasjonssystem sikkerhetsgodkjent for angjeldende graderingsnivå eller høyere. Før skjema fylles ut elektronisk må virksomheten gjøre en verdivurdering for å komme frem til rett gradering på utfylt skjema. Disponerer ikke virksomheten informasjonssystem sikkerhetsgodkjent for tilstrekkelig graderingsnivå, må utfylling og fremsendelse skje på papir.

  • Blankett for leverandørklarering [PDF bokmål/DOC bokmål]

  • Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon [DOC bokmål]

  • Innrapporteringsskjema for skjermingsverdige objekter [PDF]

  • Rapporteringsskjema for sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer [DOC]

  • Samsvarserklæring for godkjenning/regodkjenning av rom for gradert tale [PDF] [DOC]

Skjemaer til bruk i klareringsprosessen

Målform

Versjon

 

Skjemaene som benyttes skal skrives ut og fylles ut for hånd. Det er viktig å lese veiledningen nøye ved utfylling av personopplysningsblanketten.

 

   

Forespørsel om sikkerhetsklarering

Bokmål [PDF

Nynorsk [PDF]

Engelsk [PDF

6-2019

Personopplysningsblankett for sikkerhetsklarering

Bokmål [PDF

Nynorsk [PDF]

Engelsk [PDF

6-2019

Veiledning til utfylling av personopplysningsblankett for sikkerhetsklarering

Bokmål [PDF

Nynorsk [PDF]

Engelsk [PDF

6-2019

Samtykke til personkontroll av person under 18 år

Bokmål [PDF

5-2019

Forespørsel om adgangsklarering

Bokmål [PDF

6-2019

Personopplysningsblankett for adgangsklarering

Bokmål [PDF

6-2019

Leverandørvedlegg for sikkerhetsklarering

Bokmål [PDF]

6-2019

Leverandørvedlegg for adgangsklarering

Bokmål [PDF]

6-2019

Taushetserklæring

Bokmål / Nynorsk
[PDF]

Bokmål / Nynorsk
[DOC]

Engelsk
[PDF]

Engelsk
[DOC]

 

3-2019

 

Bekreftelse av sikkerhetsklarering

Bokmål [PDF]

Engelsk [PDF]

6-2019

Statement of consent
Amerikanske myndigheter krever at hovedpersoner med opphold i USA som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

USA
Engelsk 
[PDF]

5-2019

Statement of consent
Canadiske myndigheter krever at nærstående med opphold i Canada som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

Canada
Engelsk
[PDF]

5-2019 

Erklæring om samtykke
Danske myndigheter krever at nærstående med opphold i Danmark som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

Danmark
Engelsk
[PDF

5-2019 

Statement of consent
Islandske, slovenske og nederlandske myndigheter krever at nærstående med opphold i de respektive land som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

Island
Engelsk 
[PDF]

Slovenia
Engelsk 
[PDF]

Nederland
Engelsk 
[PDF]

 

5-2019 

Statement of consent
Sør-koreanske myndigheter krever at hovedperson og nærstående med opphold i de respektive land som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

Sør-Korea
Engelsk 
[PDF]

5-2019

Trykksaker som kan bestilles fra Trykkpartner AS:

  • S-0069 B/N Journal for sikkerhetsgraderte-/tryggingsgraderte dokument, 
  • S-0136/3 B Sikkerhetssak (oblat, 9 stk pr. ark) 
  • S-0136/5 B/N Personellsikkerhet/Personelltryggleik, konvolutt C4 

For bestilling - send en e-post til firmapost@trykkpartner.no