Skjemaer

Publisert: 18.06.2014 | Sist endret: 16.01.2019

Oppdatering av skjemaer og annen informasjon om personellsikkerhet er under utarbeidelse i henhold til ny sikkerhetslov og forskrift om sikkerhetsklarering og annen klarering (klareringsforksriften). Ny personopplysningblankett (POB) og de øvrige skjemaene vil bli publisert i løpet av januar 2019. Har du spørsmål ta kontakt med din klareringsmyndighet, eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 

Frem til nye skjemaer er publisert, kan versjonene nedenfor benyttes.

 

Elektronisk utfylling og fremsendelse av skjema må gjøres på informasjonssystem sikkerhetsgodkjent for angjeldende graderingsnivå eller høyere. Før skjema fylles ut elektronisk må virksomheten gjøre en verdivurdering for å komme frem til rett gradering på utfylt skjema. Disponerer ikke virksomheten informasjonssystem sikkerhetsgodkjent for tilstrekkelig graderingsnivå, må utfylling og fremsendelse skje på papir.

  • Blankett for leverandørklarering [PDF bokmål/DOC bokmål]

  • Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon [DOC bokmål]

  • Søknad om fotografering og filming fra luften [PDF bokmål/DOC nynorsk/DOC engelsk]

  • Innrapporteringsskjema for skjermingsverdige objekter [PDF]

  • Rapporteringsskjema for sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer [DOC]

  • Samsvarserklæring for godkjenning/regodkjenning av rom for gradert tale [PDF] [DOC]

Skjema

Målform

Versjon

Begrunnelse for klareringsanmodning og Personopplysningsblankett
Personopplysningsblanketten skal skrives ut og fylles ut for hånd. 

Husk å fylle ut fødselsnummer og navn øverst på alle sidene.

Virksomheter som anmoder om sikkerhetsklarering er ansvarlig for at klareringsbehovet er begrunnet og dokumentert. Se e-læringskurs om utfylling av punkt 1.2.Behovsgrunnlag med underpunkter.

Bokmål [PDF]

Nynorsk [PDF]

Engelsk [PDF]

4-2018

Veiledning til utfylling av personopplysningsblankett
Veiledningen må benyttes. Når du signerer personopplysningsblanketten og derved samtykker i personkontroll, bekrefter du samtidig at du har satt deg inn i denne veiledningen.

Bokmål [PDF]

Nynorsk [PDF]

Engelsk [PDF]

8-2018

Reklareringsvedlegg til personopplysningsblanketten 
Dette vedlegget er kun for anmodende myndighet. 

Reklareringsvedlegget skal først benyttes der sist utfylte personblankett benyttes som grunnlag for klareringen.

Bokmål [PDF]

Nynorsk [PDF]

Engelsk [PDF]

4-2018

Leverandørvedlegg til personopplysningsblanketten
Dette vedlegget er for leverandører av sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Bokmål [PDF]

Nynorsk [PDF]

Engelsk [PDF]

4-2018

Vedleggskjema for Anmodende eller Klarerende myndigheter
Dette vedlegget sendes sammen med dokumenter til journalføring og scanning hos NSM.

Bokmål [DOC]

 

Taushetserklæring

Bokmål / Nynorsk [PDF]

Bokmål / Nynorsk [DOC]

Engelsk [PDF]

Engelsk [DOC]

 

1-2019

 

Bekreftelse av sikkerhetsklarering / Attestation of Norwegian security clearance

Bokmål [PDF]

Bokmål [DOC]

Engelsk [PDF]

Engelsk [DOC]

8-2018

Statement of consent
Amerikanske myndigheter krever at hovedpersoner med opphold i USA som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

USA
engelsk 
[PDF]

 

Statement of consent
Canadiske myndigheter krever at nærstående med opphold i Canada som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

Canada
engelsk
[PDF]

 

Erklæring om samtykke

Danske myndigheter krever at nærstående med opphold i Danmark som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

Danmark
norsk
[PDF

 

Statement of consent
Islandske, slovenske og nederlandske myndigheter krever at nærstående med opphold i de respektive land som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.

Island
engelsk 
[PDF]

Slovenia
engelsk 
[PDF]

Nederland
engelsk 
[PDF]

 

Trykksaker som kan bestilles fra Trykkpartner AS:

  • S-0069 B/N Journal for sikkerhetsgraderte-/tryggingsgraderte dokument, 
  • S-0136/3 B Sikkerhetssak (oblat, 9 stk pr. ark) 
  • S-0136/5 B/N Personellsikkerhet/Personelltryggleik, konvolutt C4 

For bestilling - send en e-post til firmapost@trykkpartner.no