Sikkerhetsgraderte stempler etter ny sikkerhetslov

Publisert: 24.04.2019

Ny sikkerhetslov krever endring av stempler for sikkerhetsgradering.

For sikkerhetsgraderingene BEGRENSET, KONFIDENSIELT, HEMMELIG og STRENGT HEMMELIG er hjemmelstekst etter ny lov slik:

iht. sikkerhetsloven §§ 5-3 og 5-4
jf. offentleglova § 13

 

Etter den nye loven krever dokumenter som er sikkerhetsgradert også automatisk avgradering; her er de to hjemlene for automatisk avgradering:

Automatisk avgradering etter ___ år
jf. sikkerhetsloven § 5-3 annet ledd

Unntatt fra automatisk avgradering
jf. sikkerhetsloven § 5-3 og virksomhetsikkerhetsforskriften § 29

 

Eksempler på hvordan stempel med gradering og hjemmel kan se ut: