Ny sikkerhetslov fra 1. januar 2019

Publisert: 21.12.2018 | Sist endret: 22.08.2019

Ny sikkerhetslov trådte i kraft 1. januar 2019. Loven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet.

Kort innføring i ny sikkerhetslov

NSM har laget et kort elæringskurs som tar for seg de aller viktigste punktene i den nye sikkerhetsloven.
Gjennomfør kurset her.

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Hele lovteksten er tilgjengelig på Lovdata.

Forskrifter

Samleside for forskrifter som er hjemlet i sikkerhetsloven på Lovdata.

Sentrale forskrifter

Veiledninger fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Veiledninger til ny sikkerhetslov

Sikkerhetsgraderte stempler etter ny sikkerhetslov

Ny sikkerhetslov krever endring av stempler for sikkerhetsgradering. 

Se også

Pressemelding på regjeringen.no om ny sikkerhetslov