Ny sikkerhetslov fra 1. januar 2019

Publisert: 21.12.2018 | Sist endret: 29.04.2019

Ny sikkerhetslov trådte i kraft 1. januar 2019. Loven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet.

Regionale seminarer om ny sikkerhetslov

I mai vil representanter fra NSM holde korte foredrag i fire utvalgte byer for å orientere om bakgrunnen for den nye sikkerhetsloven, og hva det betyr for virksomheter i offentlig og privat sektor.
Les mer og meld deg på her.

Kort innføring i ny sikkerhetslov

NSM har laget et kort elæringskurs som tar for seg de aller viktigste punktene i den nye sikkerhetsloven.
Gjennomfør kurset her.

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Hele lovteksten er tilgjengelig på Lovdata.

Forskrifter

Samleside for forskrifter som er hjemlet i sikkerhetsloven på Lovdata.

Sentrale forskrifter

Veiledninger fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Veiledninger fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet til den nye sikkerhetsloven blir publisert fortløpende i 2019 og lenkes herfra.

Sikkerhetsgraderte stempler etter ny sikkerhetslov

Ny sikkerhetslov krever endring av stempler for sikkerhetsgradering. 

Se også

Pressemelding på regjeringen.no om ny sikkerhetslov