Lover, forskrifter og veiledninger

Publisert: 21.02.2014

Her er en oversikt over lover og forskrifter av betydning for forebyggende sikkerhet og NSMs virksomhet. Regelverket og kravene til den forebyggende sikkerhetstjenesten er forklart og utdypet i veiledninger utarbeidet av NSM.