NSMs årlige risikorapport

Publisert: 23.06.2014

Nasjonal sikkerhetsmyndighet innhenter og vurderer informasjon av betydning for gjennomføring av forebyggende sikkerhetstjeneste. På bakgrunn av dette utarbeider NSM hvert år en rapport om sikkerhetstilstanden. Rapporten ble tidligere benevnt som ”Risikovurdering”.

 • Risiko 2019 [PDF]
 • Risiko 2018 [PDF]
 • Risiko 2017 [PDF]
 • Risiko 2016 [PDF]
 • Risiko 2015 [PDF]
 • Rapport om sikkerhetstilstanden 2014 [PDF]
 • Rapport om sikkerhetstilstanden 2012 [PDF]
 • Rapport om sikkerhetstilstanden 2011 [PDF]
 • Rapport om sikkerhetstilstanden 2010 [PDF]
 • Rapport om sikkerhetstilstanden 2009 [PDF]
 • Rapport om sikkerhetstilstanden 2007-2008 [PDF]
 • Risikovurdering 2007 [PDF
 • Risikovurdering 2006 [PDF
 • Risikovurdering 2005 [PDF
 • Risikovurdering 2004 [PDF]
 • Risikovurdering 2003 [PDF]