Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Publisert: 24.06.2014

Håndboka vil være til hjelp for alle autorisasjonsansvarlige og sikkerhetsledere i virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven.

  • Autorisasjonshåndboka [PDF]
  • Autorisasjonshåndboka, vedlegg A: Samtaleliste [PDF]
  • Autorisasjonshåndboka, vedlegg B: Suspensasjon av autorisasjon |PDF|
  • Autorisasjonshåndboka, vedlegg C: Samtalehjul [PDF]