Sikkerhetsfaglig råd (SFR)

Publisert: 11.05.2016

Høsten 2015 leverte NSM for første gang Sikkerhetsfaglig råd (SFR). Rådet inneholder til sammen 72 tiltak for å styrke sikkerheten frem mot 2020 og videre fremover.

Les hele Sikkerhetsfaglig råd her.