Håndbok: Risikovurdering for sikring

Publisert: 04.02.2016 | Sist endret: 16.03.2016

Risikovurderinger er en viktig del av virksomhetens sikkerhetsstyring. 

Håndboken beskriver en metode for gjennomføring av risikovurderinger med fokus på tilsiktede uønskete handlinger (sikring).

Håndboken gir råd til virksomheter om hvordan slike risikovurderinger kan planlegges og gjennomføres.

Last ned håndboken her: [PDF

Vedlegg til Håndbok: Risikovurdering for sikring:

Vedlegg 1 - Rapportmal for Håndbok Risikovurdering for sikring, mars 2016 (.DOCX)

Vedlegg 2 - Skjema til Håndbok risikovurdering for sikring, mars 2016 (.XLSX)