Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Publisert: 24.06.2014 | Sist endret: 28.03.2019

Ny sikkerhetslov med tilhørende forskrifter trådte i kraft fra 01.01.2019, og NSM er i den forbindelse i prosess med å oppdatere dagens håndbok i autorisasjon.

Inntil ny versjon er tilgjengelig legger NSM til grunn at den eksisterende håndboken fremdeles vil være til hjelp for alle autorisasjonsansvarlige og sikkerhetsledere i virksomheter underlagt sikkerhetsloven, ettersom selve autorisasjonsprosessen fremdeles er lik. NSM gjør oppmerksom på at prosessen både gjelder forespørsler om sikkerhetsklarering og adgangsklarering, og NSM anbefaler autorisasjonsansvarlig å gjøre seg kjent med nytt regelverk. NSM viser i den forbindelse særlig til sikkerhetsloven §§ 8-9, 8-10 og 8-11. og virksomhetsikkerhetsforskriften § 7 og kapittel 12.

-----

Håndboka vil være til hjelp for alle autorisasjonsansvarlige og sikkerhetsledere i virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven.

  • Autorisasjonshåndboka [PDF]
  • Autorisasjonshåndboka, vedlegg A: Samtaleliste [PDF]
  • Autorisasjonshåndboka, vedlegg B: Suspensasjon av autorisasjon |PDF|
  • Autorisasjonshåndboka, vedlegg C: Samtalehjul [PDF]