Kan vi måle sikkerhetskultur?

Publisert: 17.06.2014

Vi kan måle kunnskapsnivå hos de ansatte og anta at atferden står i forhold til det målte kunnskapsnivå. Men å kunne si noe om sikkerhetskultur ved bare å måle om et større antall av de ansatte svarte ”riktig” på en spørreundersøkelse er å lure seg selv.

Det finnes muligheter for å kunne måle enkeltaktiviteter som kan gi oss et bilde av sikkerhetsatferden i en organisasjon. Mange virksomheter har sannsynligvis allerede implementert slike tiltak.

Noen av tiltakene kan være:

  • Holde oversikt med rapporterte sikkerhetsbrudd og sikkerhetstruende hendelser
  • Holde oversikt over nettverksaktivitet i virksomheten
  • Holde oversikt med dataangrep eller virusinfeksjoner

Det finnes også eksempler hvor virksomheter tester sin sikkerhetsatferd ved å utsette virksomhetens ansatte for hendelser som involverer sosial manipulering, men slike tester kan by på etiske og moralske utfordringer.