Sikkerhetskultur

Publisert: 12.05.2014

Virksomheten din har allerede en sikkerhetskultur, spørsmålet er om den er god eller dårlig. I 2013 leverte NSM 95 foredrag over hele landet om sikkerhetskultur.

Sikkerhetskultur handler om atferd knyttet til sikkerhet, for eksempel i forhold til informasjon eller objekter.

Sikkerhetskultur er summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og atferd som kommer til uttrykk gjennom virksomhetens totale sikkerhetsatferd.

Alle organisasjoner har en eller annen form for sikkerhetskultur. Den kan være god eller dårlig, men sikkerhetskultur er noe vi ofte først blir bevisst når vi opplever sikkerhetsbrudd eller sikkerhetstruende hendelser. Sikkerhetsbrudd er ofte et resultat av individers eller organisasjoners manglende sikkerhetsbevissthet, og sikkerhetsatferd. Dette kan skyldes manglende kunnskaper og evne til å foreta riktige beslutninger, eller det er handlinger hvor noen bevisst velger å omgå sikkerhetsrutiner og prosesser. 

Sikkerhetstruende hendelser kan være situasjoner hvor svakheter utnyttes av eksterne aktører som benytter disse svakhetene til å oppnå sine mål ved f. eks. å fremskaffe sikkerhetsgradert informasjon fra en virksomhet.   

Råd og veiledning om sikkerhetskultur

Virksomheter underlagt sikkerhetsloven som ønsker å forbedre sin sikkerhetskultur/sikkerhetsatferd kan få råd og veiledning fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.