Sikkerhetsstyring

Publisert: 10.06.2014

Sikkerhetsstyring er limet som sikrer at alle øvrige sikkerhetsområdet settes i sammenheng. Sikkerheten ved en virksomhet ivaretas ved at alle de ulike fagområdene settes sammen til en helhet.

Et styringssystem for sikkerhet bidrar til å beskytte viktige verdier, og bidrar til kontinuerlig forbedring og utvikling i arbeidet, gitt den risikoen virksomheten er villig til å ta. Et styringssystem handler om hvordan virksomheten arbeider med sikkerhet i tillegg til å beskrive hvordan virksomheten styrer og utfører tiltakene og aktivitetene sine.

Denne internkontrollen skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og revideres i samsvar med krav i sikkerhetsloven. Beskrivelse av sikkerhetsansvar og regulering av oppgaver er viktige elementer i sikkerhetsstyringen.

For mer informasjon, se lenker til veiledere nederst på siden.

Verdivurdering

Sikkerhetsloven omhandler tiltak for å beskytte informasjon og objekter mot forhold som kan true rikets sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser. Det er derfor helt grunnleggende å gjøre en vurdering av hvorvidt det er noe ved informasjonen eller objektet som gjør at de blir skjermingsverdige i lovens forstand. Det er dette som omtales som verdivurdering.

Les mer om verdivurdering her.