TEMPEST

Publisert: 24.06.2014

Elektromagnetisk stråling er energi med forskjellige egenskaper avhengig av bølgelengde eller frekvens. Alt elektronisk utstyr avgir elektromagnetisk stråling. Når denne strålingen inneholder informasjon som kan gjenskapes til sikkerhetsgradert informasjon kalles det TEMPEST.

Ordet TEMPEST er ingen forkortelse eller akronym men et kodeord som er brukt på dette fenomenet siden 1950-tallet.

TEMPEST i NSM

Faggruppen TEMPEST vurderer og utarbeider tilstrekkelige tiltak for å redusere risikoen for at uvedkommende skal kunne utnytte TEMPEST.

TEMPEST tiltak

Virksomhetens leder er ansvarlig for å utarbeide en TEMPEST risikovurdering. Vurderingen danner grunnlaget for de TEMPEST tiltak som må iverksettes i denne virksomheten.

Tiltakene kan bestå av å:

  • bruke utstyr som er sertifisert av NSM
  • installere utstyr som behandler verdifull informasjon med avstand til annen type utstyr

Nødvendige tiltak mot TEMPEST er beskrevet i sikkerhetsloven med forskrift om informasjonssikkerhet.

NSMs veiledning om TEMPEST beskriver tilstrekkelige tiltak som må iverksettes for å møte forskriftens krav. Veiledning om TEMPEST er gradert BEGRENSET og kan fås ved henvendelse til NSM.