Tekniske sikkerhetsundersøkelser

Publisert: 24.06.2014

Tekniske sikkerhetsundersøkelser (TSU) er forebyggende kontrollvirksomhet og tiltak for å påvise sikkerhetsmessig sårbarheter som kan utnyttes til uønsket avlytting og innsyn.

Hva er en TSU ?

TSU kan gjennomføres på bygninger, rom , gjenstander og objekter som kan være mål for avlytting og innsyn. En TSU gjennomføres av personell med spesiell kompetanse og verktøy for å avdekke tekniske svakheter som kan utnyttes og avdekke om det er plassert utstyr for å drive avlytting/avtitting.

Hvem kan gjennomføre TSU ?

TSU i Forsvaret og utenrikstjenesten kan kun gjennomføres av NSM. Andre aktører kan bemyndiges for statsforvaltningen forøvrig. Det er kun Politiets sikkerhetstjeneste som har myndighet til å gjøre dette.

Når skal det gjennomføres TSU ?

Når en virksomhet underlagt sikkerhetsloven har mistanke om at de kan være utsatt for ulovlig avlytting/innsyn kan TSU gjennomføres. Ved møter/konferanser der det skal presenteres sikkerhetsgradert informasjon fra KONFIDENSIELT eller høyere skal lokalet godkjennes av NSM. Dette kan medføre at det gjennomføres TSU på lokalet.