Destruksjon av lagringsmedium

Publisert: 19.04.2017 | Sist endret: 03.09.2019

For å forhindre mulig rekonstruksjon av data gir NSM følgende anbefaling for lagringsmedium med BEGRENSET informasjon, samt krav for lagringsmedium gradert KONFIDENSIELT eller høyere.

Magnetiske lagringsmedium (harddisker og disketter)

Mekanisk makulering av harddisker

 • Fjern all merking.
 • Bruk verktøy som maler, kutter eller knuser til fragmentstørrelse på 2 x 2 mm eller mindre. Fragmentenes enkelte sider kan ikke være lengre enn 2 mm. 
 • Makuler flere disker samtidig om mulig.

Dersom fragmentstørrelse overskrider målene over, ansees data for tilintetgjort om fragmentene forbrennes i ettertid. Alle platene må være totalt deformert og platebelegget redusert til aske.

Mekanisk makulering av disketter

 • Fjern kassett og metallsenter fra diskettskiven.
 • Makuler diskettskiven i en egnet kutter. Krav til fragmentstørrelser avhenger av gradering:
  o   BEGRENSET: maksimalt 4 x 80 mm, eventuelt strimler med bredde på 2 mm
  o   KONFIDENSIELT og HEMMELIG: maksimalt 2 x 15 mm
  o   STRENGT HEMMELIG: maksimalt 0,8 x 12 mm

Forbrenning av magnetiske lagringsmedium

Fullstendig forbrenning, materialet må reduseres til aske. 

Optiske lagringsmedier (CD, DVD og Blu-ray disk)

Mekanisk makulering  av CD og DVD

 • Fjern all merking.
 • Bruk krysskutter egnet til kutting av denne type materiale. Fragmenter på maksimalt 25 mm2 og ingen sidelengder over 7 mm. 

MERK: Dette er ikke er en godkjent metode for tilintetgjøring av Blu-ray disker.

Forbrenning av optiske lagringsmedium

Fullstendig forbrenning, materialet må reduseres til aske.

MERK: Dette er eneste godkjente metoden for tilintetgjøring av Blu-ray disker.

Solid State lagringsmedier (RAM, ROM, FPGA, SC, minnepinner, minnekort og SSD disker)

Mekanisk makulering

 • Fjern all merking
 • Bruk verktøy som maler, kutter eller knuser til fragmentstørrelse på 2 x 2 mm eller mindre. Fragmentenes enkelte sider kan ikke være lenger enn 2 mm. 
 • Makuler flere enheter samtidig om mulig

Forbrenning

Om fragmentstørrelsen overskrider målene over, ansees data for destruert om fragmentene varmes opp til minst 650 ̊C i ettertid. NSM understreker at lagringsmediene må males, kuttes eller knuses først, for å sikre at eventuell plastkapsling rundt minnebrikken er ødelagt før oppvarming.