Verktøy og metoder for sletting av data

Publisert: 19.04.2017 | Sist endret: 03.09.2019

Spesialverktøy for sletting av disker (magnetiske lagringsmedier):

 • Blancco Erasure Software v5.7.0.1
 • Blancco Data Cleaner versjon 4.5
 • Blancco Data Cleaner versjon 3.3r7
 • Ibas ExpertEraser versjon 2.2
 • Ibas Ontrack Eraser versjon 3.0
 • Tabernus Enterprise Erase 5.3

For mer informasjon om disse produktene, se lenke til høyre på denne siden.

Prosedyre for sletting ved bruk av verktøy i operativsystemet

IT Security Procedures no 3 (P-03) beskriver en prosedyre for sletting av lagringsmedia i sikkerhetsgraderte informasjonssystemer opp til og med HEMMELIG. Prosedyren baserer seg på bruk av verktøy som er tilgjengelig i Microsoft Windows operativsystem og fordrer derfor ikke godkjenning av spesialverktøy. Metoden kvalifiserer IKKE til nedgradering av lagringsmedia. Prosedyren muliggjør derimot gjenbruk av lagringsmedia og bidrar til å redusere risiko ved forsendelse av lagringsmedia, ved oppbevaring av lagringsmedia utenfor beskyttet område, samt ved bruk av USB til å flytte data i mellom systemer.

Veiledningen ivaretar magnetiske lagringsmedia og i noen grad også Solid State lagringsmedia, med de begrensninger som er angitt i dokumentet.

Prosedyren er unntatt offentlighet og deles primært med virksomheter som forvalter sikkerhetsgradert informasjon. Virksomhetens datasikkerhetsleder kan ta kontakt med NSM for tilgang til veiledningen.

Sletting av magnetiske lagringsmedier ved bruk av degausser

Ved bruk av degausser vil det magnetiske feltet som benyttes til sletting av informasjonen også ødelegge elektronikken i harddiskene. Disker som er blitt degausset kan derfor ikke gjenbrukes.

 • Ibas Ontrack Eraser Degausser 3
  Ontrack Eraser Degausser 3 fra Ibas er godkjent for sletting av magnetisk lagringsmedia som inneholder gradert informasjon til og med HEMMELIG. Produktet er godkjent frem til august 2020.
  Godkjenningsbevis [PDF]