Godkjente verktøy for sletting av data

Publisert: 17.06.2014 | Sist endret: 29.10.2018

NSM har godkjent følgende verktøy for sikker sletting av innhold på disker / magnetiske lagringsmedier:

  • Blancco Erasure Software
  • Blancco Data Cleaner versjon 4.5
  • Blancco Data Cleaner versjon 3.3r7
  • Ibas ExpertEraser
  • Ibas Ontrack Eraser
  • Tabernus Enterprise Erase 5.3
  • Disse er beskrevet nærmere under. 

Blancco Erasure Software

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har godkjent Blancco Erasure Software 5.7.0.1 som verktøy for sletting av lagringsmedier som har inneholdt gradert informasjon.

Godkjenningsbevis [PDF]. Brukerinstruks [PDF] og teknisk brukerinstruks [PDF] for Blancco versjon 5.7.0.1. 

Godkjenningen innebærer at lagringsmedier som har inneholdt gradert informasjon kan gjenbrukes.

Ibas er et norsk selskap som har spesialisert seg på data recovery, data etterforskning og sletting av data.

Godkjenningen gjelder følgende graderinger:

Graderingsnivå Hensikt Prosedyre
BEGRENSET Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 1 x overskriving
BEGRENSET Avgradering og frigivelse for kommersielt bruk 7 x overskriving
KONFIDENSIELT Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 7 x overskriving

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har godkjent Blancco Erasure Software v4.10 HMG som verktøy for sletting av lagringsmedier som har inneholdt gradert informasjon.

Godkjenningsbevis[PDF]: norsk og engelskBrukerinstruks for Blancco versjon 4.10 (engelsk). 

Godkjenningen innebærer at lagringsmedier som har inneholdt gradert informasjon kan gjenbrukes.

Blancco er et finsk selskap som har spesialisert seg på datasletting.

Godkjenningen gjelder følgende graderinger:

Graderingsnivå Hensikt Prosedyre
BEGRENSET Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 1 x overskriving
BEGRENSET Avgradering og frigivelse for kommersielt bruk 7 x overskriving
KONFIDENSIELT Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 7 x overskriving

  

Blancco Data Cleaner versjon 4.5

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har godkjent Blancco Data Cleaner versjon 4.5 som verktøy for sletting av harddisker som har inneholdt gradert informasjon. I forhold til den tidligere godkjente versjon 3.3r7 inneholder versjon 4.5 driverstøtte for nyere SCSI- og SATA-disker.

Godkjenningsbevis [PDF]  og brukerinstruks for Blancco versjon 4.5 [PDF]. 

Godkjenningen innebærer at harddisker som har inneholdt gradert informasjon kan gjenbrukes. Tidligere var gjenbruk av graderte lagringsmedier ikke mulig, og fysisk destruksjon var eneste mulighet.

Blancco er et finsk selskap som har spesialisert seg på datasletting.

Godkjenningen gjelder følgende graderinger:

Graderingsnivå Hensikt Prosedyre
BEGRENSET Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 1 x overskriving
BEGRENSET Avgradering og frigivelse for kommersielt bruk 7 x overskriving
KONFIDENSIELT Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 7 x overskriving

 

Blancco Data Cleaner versjon 3.3r7

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har godkjent Blancco Data Cleaner versjon 3.3r7 som verktøy for sletting av harddisker som har inneholdt gradert informasjon.

Godkjenningsbevis [PDF].

Godkjenningen innebærer at harddisker som har inneholdt gradert informasjon kan gjenbrukes. Tidligere var gjenbruk av graderte lagringsmedier ikke mulig, og fysisk destruksjon var eneste mulighet.

Blancco er et finsk selskap som har spesialisert seg på datasletting.

Godkjenningen gjelder følgende graderinger:

Graderingsnivå Hensikt Prosedyre
BEGRENSET Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 1 x overskriving
BEGRENSET Avgradering og frigivelse for kommersielt bruk 7 x overskriving
KONFIDENSIELT Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 7 x overskriving

 

Ibas ExpertEraser

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har godkjent Ibas ExpertEraser versjon 2.2 som verktøy for sletting av harddisker som har inneholdt gradert informasjon. 

Godkjenningsbevis [PDF].

Godkjenningen innebærer at harddisker som har inneholdt gradert informasjon kan gjenbrukes. Tidligere var gjenbruk av graderte lagringsmedier ikke mulig, og fysisk destruksjon var eneste mulighet.

Ibas er et norsk selskap som har spesialisert seg på data recovery, data etterforskning og sletting av data.

Godkjenningen gjelder følgende graderinger:

Graderingsnivå Hensikt Prosedyre
BEGRENSET Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 1 x overskriving
BEGRENSET Avgradering og frigivelse for kommersielt bruk 7 x overskriving
KONFIDENSIELT Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 7 x overskriving

   

Ibas OntrackEraser

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har godkjent Ibas OntrackEraser versjon 3.0 som verktøy for sletting av harddisker som har inneholdt gradert informasjon. I forhold til den tidligere godkjente versjon ExpertEraser 2.2 inneholder OntrackEraser versjon 3.0 driverstøtte for nyere SCSI- og SATA-disker.

Godkjenningsbevis [PDF] og brukerinstruks for OntrackEraser versjon 3.0 [PDF].

Godkjenningen innebærer at harddisker som har inneholdt gradert informasjon kan gjenbrukes. Tidligere var gjenbruk av graderte lagringsmedier ikke mulig, og fysisk destruksjon var eneste mulighet.

Ibas er et norsk selskap som har spesialisert seg på data recovery, data etterforskning og sletting av data.

Godkjenningen gjelder følgende graderinger:

Graderingsnivå Hensikt Prosedyre
BEGRENSET Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 1 x overskriving
BEGRENSET Avgradering og frigivelse for kommersielt bruk 7 x overskriving
KONFIDENSIELT Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 7 x overskriving

 

Tabernus Enterprise Erase versjon 5.3

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har godkjent Tabernus Enterprise Erase versjon 5.3 som verktøy for sletting av harddisker som har inneholdt gradert informasjon.

Godkjenningsbevis [PDF] og brukerinstruks for LAN Technical User Manual [PDF].

Godkjenningen innebærer at harddisker som har inneholdt gradert informasjon kan gjenbrukes. Tidligere var gjenbruk av graderte lagringsmedier ikke mulig, og fysisk destruksjon var eneste mulighet.

Tabernus er et internasjonalt selskap som tilbyr produkter for sletting av gradert materiale. Hovedkontoret ligger i Austin, Texas med europeiske kontorer i London og Wales.

Godkjenningen gjelder følgende graderinger:

Graderingsnivå Hensikt Prosedyre
BEGRENSET Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 1 x overskriving
BEGRENSET Avgradering og frigivelse for kommersielt bruk 7 x overskriving
KONFIDENSIELT Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 7 x overskriving

 

Generelt om degaussere

Med magnetisk lagringsmedia menes harddisker, magnetbånd og disketter. Harddisker er i en kontinuerlig utvikling med økning av lagringstettheten. Degaussere godkjennes for inntil 2 - 4 år av gangen. Slettede harddisker kan ikke gjenbrukes. Det magnetiske feltet som benyttes til sletting av informasjonen vil også ødelegge elektronikken i harddiskene.

Ibas Ontrack Eraser Degausser 3

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har godkjent Ontrack Eraser Degausser 3 fra Ibas for sletting av magnetisk lagringsmedia som inneholder gradert informasjon til og med HEMMELIG.

Produktet er godkjent frem til august 2020. Nytt sertifikat er under produksjon.

Godkjenningsbevis [PDF]