Godkjente IKT-produkter

Publisert: 17.06.2014

Sikkerhetsloven med forskrifter gir bestemmelser om at visse metoder og produkter skal sikkerhetsgodkjennes av NSM før de kan benyttes på gradert informasjon eller i et gradert miljø. I sikkerhetsloven gjelder dette:

  • Kryptosystemer
  • Kryptoalgoritmer for eksport


I forskrift om informasjonssikkerhet:

  • Metode for ned- eller avgradering av maskinlesbare lagringsmedier
  • Metode for tilintetgjøring av graderte dokumenter (§ 4-36)
  • Metode for rekonstruksjon av tapt informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere (§4-37)
  • Låseneheter det er krav om godkjenning for (§6-18)
  • Kryptoutstyr til beskyttelse av sikkerhetsgradert informasjon (§7-2)

NSM godkjenner produkter som for eksempel sletteverktøy for maskinlesbare lagringsmedia, degaussere og kryptoutstyr. NSM er også pålagt å sikkerhetsgodkjenne informasjonssystemer før skjermingsverdig informasjon legges i systemet. I hovedsak er det produkter som skal anskaffes til bruk i graderte miljøer som NSM vurderer og godkjenner. Prosedyrene for godkjenning vil variere for ulike produkttyper. Vi har ikke kapasitet til å godkjenne alle kommersielle produkter på markedet.

Liste over godkjente sletteverktøy

Se liste over sikkerhetsgodkjent sletteverktøy for sletting av sikkerhetsgradert informasjon på disker ved å klikke på lenkene til høyre.

Sertifiserte produkter

For produkter som er sertifisert av den sivile sertifiseringsmyndigheten, SERTIT, gå til SERTITog Commoncriteriaportal.