Kommunikasjonssikkerhet

Publisert: 17.06.2014

For å oppnå sikker kommunikasjon er det viktig med tiltak for å redusere muligheten for at informasjon ”lekker” til omverden. Dette spenner fra det helt enkle som å bruke gardiner i vinduet til å avsløre avanserte spionangrep.

Et bredt spekter av sårbarheter kan utgjøre en risiko når personer og virksomheter skal utveksle informasjon. Sikker kommunikasjon mellom sikre områder oppnås gjennom bruk av krypterte kommunikasjonsløsninger.

Kommunikasjonssikkerhet handler om en rekke sikringstiltak som bidrar til å definere en virksomhets sikre omgivelser. 

All elektronikk har en viss stråling. Denne kan ha form av kun støy, men ofte vil informasjon bli fanget opp av radiomottakere på avstand. Det er mulig å redusere lekkasje av egen informasjon gjennom utilsiktet elektromagnetisk stråling. Behovet for å sikre personer og virksomheter mot spionasje er økende.

Stadig flere grupper har tilgang på teknologi og metoder for å drive spionasje. Terror og kriminelle miljøer, industrispionasje, media og utroskapsjegere er eksempler på aktører som i større og mindre grad har beveget seg inn på denne arena. NSM har ansvaret for tiltak som sikrer virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven mot tradisjonell etterretnings/spionasje virksomhet.

Les mer om tekniske sikkerhetsunderøkelser, TEMPEST og inntreningstesting ved å klikke på lenkene til høyre.