Personellsikkerhet

Publisert: 10.06.2014

NSM har fag- og kontrollansvaret for personellsikkerhetstjenesten innenfor sikkerhetslovens virkeområde. Ansvar og oppgaver er i hovedsak regulert i sikkerhetslovens kapittel 6 om personellsikkerhet og i forskrift om personellsikkerhet.