NSM NorCERT

Publisert: 22.11.2018

NSM er nasjonalt kontaktpunkt for rapportering av Cyber-hendelser, og detekterer hendelser og utfører hendelseshåndtering og - koordinering på nasjonalt nivå.

NSM NorCERT er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Vi er Norges nasjonale CERT* og cybersenter. Vi håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.

NSM NorCERT er den viktigste arenaen for IKT-samarbeid og et nasjonalt samlingspunkt. Vi er en koordinerende enhet for IKT-sikkerhetshendelser, dedikert til cybersikkerhet og hendelseshåndtering.

Mer om NSM NorCERT, deriblant kontaktinformasjon og varsler fra operasjonssenteret.