Tilintetgjøring av graderte lagringsmedia

Publisert: 19.04.2017

NSM har ingen godkjenningsordning for verktøy til fysisk tilintetgjøring av lagringsmedier. Virksomheter som anskaffer verktøy til denne bruk må selv forsikre seg om at gjeldende krav blir møtt. Krav til fragmentstørrelse vil kunne endres når lagringskretsene blir mindre. Virksomhetene må selv sørge for holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende krav.

Gjeldende krav for lagringsmedia gradert opp til og med STRENGT HEMMELIG.

Magnetiske lagringsmedier (harddisker og disketter)

Harddisker

For harddisker med gradering opp til og med STRENGT HEMMELIG.

 • Fjern all merking.
 • Bruk verktøy som maler, kutter eller knuser til fragmentstørrelse på 2 x 2 mm eller mindre. Fragmentenes enkelte sider kan ikke være lengre enn 2 mm.
 • Makuler flere disker samtidig om mulig.

Dersom fragmentstørrelse overskrider målene over, ansees data for tilintetgjort om fragmentene forbrennes i ettertid. Alle platene må være totalt deformert og platebelegget redusert til aske.

Disketter

Fjern kassett og metallsenter fra diskettskiven.

Mekanisk makulering

 • Makuler diskettskiven i en egnet kutter. Krav til fragmentstørrelser avhenger av gradering:
  - BEGRENSET: maksimalt 4 x 80 mm, eventuelt strimler med bredde på 2 mm
  - KONFIDENSIELT og HEMMELIG: maksimalt 2 x 15 mm
  - STRENGT HEMMELIG: maksimalt 0,8 x 12 mm

Forbrenning

 • Fullstendig forbrenning, materialet må reduseres til aske.

Fjerne  strømtilførsel

 • DRAM (Dynamic random access memory), SRAM (Static random-access memory) og Volatilie FPGA tilintetgjøres ved å fjerne strømtilførselen, inklusiv backup batteri.

Optiske lagringsmedier (CD, DVD og Blu-ray disk) 

Kravene gjelder lagringsmedier med gradering opp til og med STRENGT HEMMELIG

Mekanisk makulering

 • Fjern all merking.
 • Bruk krysskutter egnet til kutting av denne type materiale. Fragmenter på maksimalt 25 mm2 og ingen sidelengder over 7 mm.

MERK: Dette er ikke er en godkjent metode for tilintetgjøring av Blu-ray disker.

Forbrenning

 • Fullstendig forbrenning, materialet må reduseres til aske.

MERK: Dette er eneste godkjente metode for tilintetgjøring av Blu-ray disker.

Solid State lagringsmedier (RAM, ROM, FPGA, SC, minnepinner, minnekort og SSD disker)

Kravene gjelder lagringsmedia med gradering opp til og med STRENGT HEMMELIG

Mekanisk makulering

 • Fjern all merking
 • Bruk verktøy som maler, kutter eller knuser til fragmentstørrelse på 2 x 2 mm eller mindre. Fragmentenes enkelte sider kan ikke være lenger enn 2 mm.
 • Makuler flere enheter samtidig om mulig

Forbrenning

Om fragmentstørrelsen overskrider målene over, ansees data for destruert om fragmentene varmes opp til minst 650 ̊C i ettertid. NSM understreker at lagringsmediene må males, kuttes eller knuses først, for å sikre at eventuell plastkapsling rundt minnebrikken er ødelagt før oppvarming.