Sikker sletting av lagringsmedia for gjenbruk

Publisert: 19.04.2017

Gjenbruk av gradert lagringsmedia fra et informasjonssystem til et annet informasjonssystem sikkerhetsgodkjent for minst samme sikkerhetsgrad fordrer at alle som får tilgang til lagringsmediet er autorisert for informasjonen på det eller at lagringsmediet er slettet med metode godkjent av NSM.

Til dette formål godkjenner NSM bruk av:

Godkjente spesialverktøy/programvare for overskriving av data
For oversikt over godkjente spesialverktøy/programvare for sikker sletting av innhold på magnetiske lagringsmedier (harddisker), se Godkjente sletteverktøy for ned- og avgradering av magnetiske lagringsmedier.

  • BEGRENSET media kan etter 1x overskriving med godkjent verktøy gjenbrukes i tilsvarende eller høyere gradert miljø
  • BEGRENSET media kan etter 7x overskriving med godkjent verktøy avgraderes og frigis for kommersielt bruk
  • KONFIDENSIELT media kan etter 7x overskriving med godkjent verktøy gjenbrukes i tilsvarende eller høyere gradert miljø

Metode beskrevet i NSM IT Security Procedures no 3 (P-03)
IT Security Procedures no 3 (P-03) beskriver en prosedyre for sletting av lagringsmedia i sikkerhetsgraderte informasjonssystemer opp til og med HEMMELIG. Prosedyren baserer seg på bruk av verktøy som er tilgjengelig i Microsoft Windows operativsystem og fordrer derfor ikke godkjenning av spesialverktøy. Metoden kvalifiserer IKKE til nedgradering av lagringsmedia. Prosedyren muliggjør derimot gjenbruk av lagringsmedia og bidrar til å redusere risiko ved forsendelse av lagringsmedia, ved oppbevaring av lagringsmedia utenfor beskyttet område, samt ved bruk av USB til å flytte data i mellom systemer.

Veiledningen ivaretar magnetiske lagringsmedia og i noen grad også Solid State lagringsmedia, med de begrensninger som er angitt i dokumentet.

Prosedyren er unntatt offentlighet og deles primært med virksomheter som forvalter sikkerhetsgradert informasjon. Virksomhetens datasikkerhetsleder kan ta kontakt med NSM for tilgang til veiledningen.