Godkjente sletteverktøy for ned- og avgradering av magnetiske lagringsmedier (harddisker)

Publisert: 19.04.2017

Ved bruk av godkjente sletteverktøy kan magnetiske lagringsmedier opp til og med BEGRENSET avgraderes og gjenbrukes.

BEGRENSET media kan etter 7x overskriving med godkjent verktøy avgraderes og frigis for kommersielt bruk

NSM har godkjent degaussere for sletting av data fra magnetiske lagringsmedia med informasjon opp til og med HEMMELIG. Harddisker som slettes ved bruk av degausser kan imidlertid ikke gjenbrukes, da det magnetiske feltet som benyttes til sletting av informasjonen også ødelegger elektronikken i harddiskene.

Oversikt over godkjente sletteverktøy.