Metoder og verktøy for sletting av sikkerhetsgraderte data

Publisert: 19.04.2017

Sikkerhetsloven med forskrifter gir bestemmelser om at visse metoder og produkter skal godkjennes av NSM før de kan benyttes på gradert informasjon eller i et gradert miljø.

Dette gjelder blant annet metode og verktøy for sletting av data:

  • for ned- eller avgradering av maskinlesbare lagringsmedier
  • for gjenbruk i annet informasjonssystem som er sikkerhetsgodkjent for minst samme sikkerhetsgrad
  • for tilintetgjøring av graderte dokumenter

Kravene avhenger av sikkerhetsgradering og type lagringsmedia.

For informasjon om godkjente verktøy og metoder, se tabellen under.

B - Begrenset
K - Konfidensielt
H - Hemmelig
SH - Strengt hemmelig

FOI - Forskrift om informasjonssikkerhet

 

B

K

H

SH

Ned- og avgradering
FOI §2-10

Magnetiske lagrings-media

Magnetiske lagrings-media

Magnetiske lagrings-media

Ingen godkjente verktøy

Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 
FOI §4-29

Magnetiske lagrings-media

Solid State lagrings-media

Magnetiske lagrings-media 

Solid State lagrings-media

Magnetiske lagrings-media 

Solid State lagrings-media 

Ingen godkjente verktøy

Tilintetgjøring 
FOI §4-36 

Magnetiske lagrings-media 

Optiske lagrings-media 

Solid State lagrings-media

Magnetiske lagrings-media 

Optiske lagrings-media 

Solid State lagrings-media

Magnetiske lagrings-media 

Optiske lagrings-media 

Solid State lagrings-media

Magnetiske lagrings-media 

Optiske lagrings-media 

Solid State lagrings-media 

Ofte stilte spørsmål om sletting og tilintetgjøring av lagringsmedia