Metoder og verktøy for sletting av sikkerhetsgraderte data

Sikkerhetsloven med forskrifter gir bestemmelser om at visse metoder og produkter skal godkjennes av NSM før de kan benyttes på gradert informasjon eller i et gradert miljø.

Dette gjelder blant annet metode og verktøy for sletting av data:

  • for ned- eller avgradering av maskinlesbare lagringsmedier
  • for gjenbruk i annet informasjonssystem som er sikkerhetsgodkjent for minst samme sikkerhetsgrad
  • for tilintetgjøring av graderte dokumenter

Kravene avhenger av sikkerhetsgradering og type lagringsmedia.

For informasjon om godkjente verktøy og metoder, se tabellen under.

B - Begrenset
K - Konfidensielt
H - Hemmelig
SH - Strengt hemmelig

FOI - Forskrift om informasjonssikkerhet

 

B

K

H

SH

Ned- og avgradering
FOI §2-10

Magnetiske lagrings-media

Magnetiske lagrings-media

Magnetiske lagrings-media

Ingen godkjente verktøy

Gjenbruk i tilsvarende eller høyere gradert miljø 
FOI §4-29

Magnetiske lagrings-media

Solid State lagrings-media

Magnetiske lagrings-media 

Solid State lagrings-media

Magnetiske lagrings-media 

Solid State lagrings-media 

Ingen godkjente verktøy

Tilintetgjøring 
FOI §4-36 

Magnetiske lagrings-media 

Optiske lagrings-media 

Solid State lagrings-media

Magnetiske lagrings-media 

Optiske lagrings-media 

Solid State lagrings-media

Magnetiske lagrings-media 

Optiske lagrings-media 

Solid State lagrings-media

Magnetiske lagrings-media 

Optiske lagrings-media 

Solid State lagrings-media 

Ofte stilte spørsmål om sletting og tilintetgjøring av lagringsmedia