Leverandørforhold

Publisert: 21.12.2016

Å gå til innkjøp av varer og tjenester knyttet til sikkerheten i en virksomhet kan være en komplisert prosess.

En sikkerhetsgradert anskaffelse medfører at leverandøren av varen eller tjenesten vil kunne få tilgang til skjermingsverdig informasjon eller objekt, eller når anskaffelsen må sikkerhetsklareres av andre årsaker. Se mer informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser ved å klikke på lenken til høyre.

Sertifisering innebærer at en uavhengig tredjepart vurderer hvilken grad av tillit en kan ha til sikkerheten i et produkt. Ved en sertifisering blir produktet utsatt for en grundig evaluering, som gir tillit til at sikkerhetsfunksjonene i produktet er riktig implement, og at det ikke finnes kjente sårbarheter i det. For mer informasjon om sertifisering av IT-sikkerhet, se lenken til høyre.