Kryptoutvikling

Publisert: 17.06.2014 | Sist endret: 13.12.2019

NSM utfører et omfattende arbeid innen kryptoutvikling, rettet mot norsk industri, NATO, NATO nasjoner, samt Forsvaret og annen offentlig forvaltning. NSM er godkjenningsmyndighet for kryptosystemer som skal brukes for å beskytte skjermingsverdig informasjon, herunder alle sikkerhetsaspekter i forbindelse med disse.

Tradisjonelt har kryptoutstyr blitt utviklet i samarbeid med NSM for å oppfylle eksisterende og fremtidige brukerkrav. Krav til kryptoutstyr som skal ha et spesielt høyt tillitsnivå (ofte omtalt som ”high-grade” kryptoutstyr) er ikke tilgjengelig for publisering.

Kommersielt tilgjengelige kryptoprodukter blir imidlertid stadig bedre, og NSM har derfor utviklet anbefalinger til slike produkter for at de skal kunne benyttes til å beskytte skjermingsverdig informasjon.