Administrasjon av krypto

Publisert: 17.06.2014

For å opprettholde god kryptosikkerhet, er det behov for strenge rutiner for å hindre at uvedkommende får tilgang til hjertet og hjernen i krypteringsprosessen, som er kryptoapparatet og krypteringsnøkkelen.

Fordi beskyttelse av kryptoapparatet og krypteringsnøkkelen er særlig viktig for å opprettholde kryptosikkerheten, er det nedfelt administrative rutiner i  Forskrift om informasjonssikkerhet kapittel 7. 

Reguleringen har fokus på følgende hovedområder:

  • Opplæring og autorisasjon av personell
  • Fysiske sikringstiltak
  • Regulering av ansvar og oppgaver
  • Instruksverk og malverk

Disse kravene er utdypet i veiledninger for kryptosikkerhetstjenesten.