Kryptosikkerhet

Publisert: 17.06.2014

Kryptosystemer benyttes for å hindre at sikkerhetsgradert informasjon som sendes over et datanett kan forstås eller endres av uvedkommende. Ved å kryptere informasjonen med en nøkkel, sikrer man at kun de som har tilgang til nøkkelen får tilgang til informasjonen. Sikring av kryptonøkkler og kryptoapparat er en absolutt forutsetning for å ivareta konfidensialiteten i kryptosystemet.

Kryptosystemer benyttes for å hindre at sikkerhetsgradert informasjon som sendes over et datanett kan forstås eller endres av uvedkommende. Ved å kryptere informasjonen med en nøkkel, sikrer man at kun de som har tilgang til nøkkelen får tilgang til informasjonen. Sikring av kryptonøkkler og kryptoapparat er en absolutt forutsetning for å ivareta konfidensialiteten i kryptosystemet.

NSM er i sikkerhetsloven gitt det nasjonale ansvaret for kryptosikkerhetstjenesten og sentral forvaltning av kryptomateriell. Å forvalte og utarbeide regelverk og mekanismer, for sikring av informasjon med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet er en kjernevirksomhet for NSM.

NSM utøver dette ansvaret ved å:

  • utvikle forskrifter, veiledninger og retningslinjer for kryptosikkerhetstjenesten
  • planlegge og godkjenne kryptoinstallasjoner
  • evaluere og godkjenne kryptosystemer
  • kontrollere og veilede kryptosikkerhetstjenesten
  • produsere, distribuere og forvalte kryptomateriell
  • godkjenne virksomheter som tilbyr kryptosikkerhetstjenester
  • undervise og holde foredrag
  • delta i sikkerhetssamarbeidet i NATO og andre internasjonale samarbeidsorganer
  • støtte norsk kryptoindustri
  • tilrettelegge for eksport av norsk kryptoutstyr