Ofte stilte spørsmål om luftbårne sensorsystemer

Publisert: 23.08.2018

1. september trer den nye «Forskrift om kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer» i kraft. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om nytt regelverk og hva det betyr i praksis.

Jeg har nettopp anskaffet drone. Betyr den nye forskriften at jeg kan fly hvor jeg vil uten å søke tillatelse?

Nei, men den nye forskriften lar oss offentliggjøre hvor det er forbudt å fotografere/filme og bruke andre sensorer fra luften. Du finner oversikten over hvor det er forbudt her
Det er andre regelverk som bestemmer om det er tillatt å fly dronen i luftrommet. Vårt regelverk skal beskytte informasjon mot innsamling fra luften av hensyn til rikets sikkerhet og for å ta vare på nasjonale sikkerhetsinteresser.

Jeg flyr droner, trenger jeg sikkerhetsklarering?

Nei, det er ikke lenger nødvendig å ha sikkerhetsklarering for å benytte sensorer fra droner eller bemannede luftfartøyer. Tidligere var dette en nødvendig sikkerhetskontroll fordi det ikke var offentliggjort hvor forbudsområdene var lokalisert. I dag er disse publisert. Dette medfører et tydeligere straffeansvar dersom man forbryter seg mot forbudet.

Vil jeg kunne oppdage / se at jeg er på vei inn i et restriksjonsområde? Hvordan? Hva kan jeg gjøre for å unngå å fly inn i et restriksjonsområde?

Det er viktig å orientere seg i området man skal operere før flygingen starter. Planleggingen må omfatte kontroll av om det finnes forbudsområder i nærheten. Det er selvfølgelig også viktig å kontrollere at man ikke er i nærheten av andre områder med restriksjoner, slik som luftrom rundt flyplasser og naturvernområder der slik ferdsel ikke er tillatt uten eksplisitt tillatelse fra relevante myndigheter.

Hva er et luftbårent sensorsystem? Betyr det alt som flyr? Betyr det bare det som flyr i luften?

For enkelhets skyld kan vi si at et sensorsystem er kamerasystemet som finnes på dronen. Systemet omfatter også overføringen av informasjon/data/bilder eller film til kontrollenheten på bakken, og verktøy som brukes for å lagre og bearbeide informasjonen i etterkant. 

Hva med systemer som sitter fast i bakken men som kan innhente informasjon – gjelder regelen også for det?

Intensjonen er at alle sensorer som er «elevert» - eller hevet opp fra bakken – anses som luftbårne sensorsystemer. Dermed vil en ballong med et kamera omfattes, selv om ballongen henger fast i bakken med et tau, eksempelvis. 

Hvor kan jeg henvende meg dersom jeg har spørsmål om restriksjonsområdene?

Du kan sende en e-post til luft@nsm.stat.no

Hvor finner jeg oversikten over restriksjonsområdene?

Den finner du her

Tilbys kartløsningen for restriksjonsområdene som app?

Nei dessverre. Det er ikke utviklet noen egen app for dette ennå, men nettløsningen er skalerbar og fullt ut anvendelig fra mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner.