RSS

Publisert: 29.07.2015

Du kan abonnere på NSMs aktueltsaker og blogginnlegg hvis har en RSS-leser.

Merk at denne tjenesten blir levert av tredjepart og foreløpig er på forsøksstadiet. Oppdager du problemer, setter vi pris på om du kontakter Fredrik Johnsen i NSMs kommunikasjonsavdeling.

Kopier den eller de lenkene du ønsker å abonnere på inn i din RSS-leser.

NSM – Aktuelt: http://createfeed.fivefilters.org/extract.php?url=www.nsm.stat.no%2Faktuelt%2F&in_id_or_class=stack-item&url_contains=%2Faktuelt%2F

NSM – Blogg: http://createfeed.fivefilters.org/extract.php?url=www.nsm.stat.no%2Fblogg%2F&in_id_or_class=%22entries+cf%22&url_contains=%2Fblogg%2F