Personvern

Publisert: 16.06.2014

Personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kan lagre og hvordan vi kan forvalte disse. Dette gjelder også for våre tjenester på internett. Innkomne brev og e-post som er arkivverdige er å anse som offentlige henvendelser til NSM, og vil bli arkivert i vårt offisielle postarkiv.

NSM innhenter eller lagrer ikke personopplysninger gjennom våre nettjenester, så sant ikke brukeren er blitt underrettet og har godkjent dette gjennom f.eks. påloggingstjenester som nyhetsbrev. De personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse etc.) brukere har oppgitt på våre tjenester, blir lagret i våre databaser. Dette for å sikre at vi kan levere den tjenesten våre brukere forventer.

Logging

NSM benytter standardiserte løsninger når det gjelder logging av brukeraktivitet på våre nettsider. NSM loggfører IP-adresser som trafikkerer våre servere for å kunne være i stand til å utføre teknisk feilsøking. Datagrunnlaget benyttes ikke i andre formål, og forsøk på å identifisere enkeltpersoner ut fra disse loggene forekommer ikke. Serverloggene slettes etter kort tid.

Statistikk

NSM bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. NSM bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.
 
I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet nsm.stat.no. NSM har imidlertid valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Videredistribuering

NSM videredistribuerer ikke personopplysninger til andre aktører uten brukerens samtykke, utover det som måtte følge av normal indeksering av søkemotorer og andre normale automatiske nettjenester. NSM forbeholder seg retten, i tråd med personopplysningslovens § 8, til å videresende informasjon om brukere til politiet eller andre offentlige myndigheter der det er mistanke om kriminalitet.

Informasjonskapsler

NSM benytter informasjonskapsler – såkalte «cookies» – der dette er formålstjenlig, men aldri i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet. Informasjonskapslene benyttes entydig for å tilpasse tjenestene slik at brukerne opplever en bedre brukeropplevelse, f.eks. ved at nettsiden husker tidligere brukerinnstillinger gjort på siden, slik som valgt språk eller båndbredde.