Personvernerklæring

Publisert: 16.06.2014 | Sist endret: 11.07.2018

NSM behandler personopplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av lovpålagte oppgaver, blant annet å behandle sikkerhetsklareringer, håndtere dataangrep og utføre andre oppgaver vi er satt til å løse.

Vi behandler personopplysninger i ulike sammenhenger, for eksempel når vi samler inn opplysningene, registrerer dem, sammenstiller, lagrer eller utleverer dem.

NSM skal behandle personopplysninger lovlig og sikkert. Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du som er registrert i våre systemer har.

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

NSM behandler dine personopplysninger med hjemmel i lov for å utføre oppgaver som å

 • Innhente informasjon i forbindelse med sikkerhetsklareringer
 • Oppdage og håndtere dataangrep
 • Dele relevant informasjon i relevante kanaler
 • Bidra med råd og anbefalinger innenfor våre fagområder
 • Utføre tilsyn i henhold til Sikkerhetsloven

Vi behandler også dine personopplysninger for andre oppgaver som hører under NSMs virksomhet. Det kan være når vi for eksempel utarbeider egenstatistikk og analyserapporter.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine?

NSMs behandling av personopplysning er først og fremst hjemlet i lov. Det er som hovedregel ikke mulig å reservere seg mot en slik behandling. Noen aktuelle lover er:

 • Sikkerhetsloven
 • Personopplysningsloven
 • Arkivloven
 • Forvaltningsloven

Hvor henter vi opplysningene fra?

NSM henter inn personopplysninger fra mange aktører, både private og offentlige, som for eksempel politiet strafferegister og opplysninger knyttet til økonomiske forhold.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

NSM behandler personopplysninger som blant annet

 • identitet (for eksempel navn, fødselsnummer, d-nummer, kjønn, statsborgerskap)
 • oppholdssted og kontaktinformasjon (for eksempel postadresse, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer)
 • relasjoner til andre (for eksempel ektefelle, samboer, barn, sivilstatus)
 • økonomiske forhold (for eksempel inntekt, pensjon, ytelser, formue, aksjeeierskap, gjeld, krav og misligholdte krav, eiendomseierskap)

Hvordan behandler vi personopplysningene dine?

NSM behandler personopplysningene dine i ulike registre og systemer. Her er noen eksempler på sentrale systemer og registre som NSM bruker:

 • Oversikt over sikkerhetsklarerte personer i Norge
 • Oversikt over søkere på stillinger i NSM
 • Oversikt over egne ansatte
 • Oversikt over deltakere på NSMs arrangementer, som kurs og Sikkerhetskonferansen
 • Oversikt over abonnenter på nyhetsbrev
 • Oversikt over medlemmer i NSMs sensorsystem for varsling av IKT-hendelser

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Ansatte i NSM skal kun behandle personopplysninger når det er nødvendig for oppgaveløsningen.

Behandling av opplysninger skjer innenfor strenge juridiske rammer. Disse skal sikre personvernet ved å gi forutsigbarhet i hvilke opplysninger som samles inn, hvem som får bruke dem og hva de kan brukes til. Alle medarbeidere har en streng taushetsplikt om informasjon som de får adgang til i arbeidet.

Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine?

NSM forvalter store mengder personopplysninger, noe som stiller høye krav til sikkerhet. Etaten har etablert et eget styringssystem for å ivareta krav til informasjonssikkerhet. Dette omfatter blant annet fysisk sikkerhet, sikkerhet i IT-systemer, risikostyring og planer for kontinuitet, beredskap og krisehåndtering.

Når vi benytter oss av eksterne leverandører stiller vi tilsvarende strenge krav til sikkerhet, kontroll og dokumentasjon for å beskytte dine personopplysninger. 

Hvem utleverer vi personopplysningene til?

NSM utleverer kun personopplysning og bare når det foreligger et lovlig grunnlag.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

NSM oppbevarer opplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre lovpålagte oppgaver, og i samsvar med NSMs regelverk. Opplysninger vil som hovedregel slettes når dette behovet faller bort, med mindre vi har en lovpålagt plikt til å oppbevare dem etter annet regelverk, som arkivloven eller sikkerhetsloven.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Nasjonal sikkerhetsmyndighet ved direktør NSM er behandlingsansvarlig.

Hvilke rettigheter har du?

Innsyn

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og du har rett til å få en kopi av personopplysningene vi har registrert. Hvis du ber om et innsyn kan du blant annet få svar på:

 • hvor dine personopplysninger er hentet fra
 • hvilke formål (oppgaver) vi behandler dine personopplysninger for  
 • om personopplysningene er blitt gitt videre og til hvem

Unntak fra innsynsretten

Vi kan i enkelte tilfeller nekte deg innsyn dersom dette er nødvendig og vilkårene for det er oppfylt, for eksempel av hensyn til avdekking av brudd på lovgivning eller av hensyn til vern av andre personer.

Retting av feil

Hvis du oppdager at NSM har registrert uriktige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få disse rettet eller oppdatert.  

Hvis retting av feil som gjelder opplysninger som er sendt inn av andre, må henvendelser om feil rettes til kilden, som for eksempel din arbeidsgiver.

Mulighet til å klage

Hvis du mener at NSM behandler dine personopplysninger i strid med regelverket, kan du sende inn en klage.

Om behandling av personopplysninger på nsm.stat.no

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin/enhet. Filene kan kun leses av brukeren og NSM. Informasjonskapsler benyttes eksempelvis for å se om brukeren har besøkt nettstedet tidligere, tidspunktet for besøket og hvilket nettsted brukeren kom fra. Informasjonskapslene kan inneholde personopplysninger. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres ved å endre innstillingene i nettleseren.

NSM bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønsteret.

Formålet er blant annet å videreutvikle nsm.stat.no og etatens øvrige tjenester for bedre veiledning.

Ved å godta bruk av informasjonskapsler samtykkes det til at NSM kan sammenstille informasjon om bruk av etatens tjenester med data fra andre kilder for ovennevnte formål.

Analyseverktøy for webstatistikk

NSM bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Som behandlingsansvarlig for nsm.stat.no er det NSM som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som for eksempel nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.
 
I tråd med vanlig praksis på internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet nsm.stat.no. NSM har imidlertid valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.