Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI)

Publisert: 12.05.2014

NSM drifter og organiserer et nasjonalt sensornettverk på internett. Sensornettverket skal avdekke forsøk på datainnbrudd mot kritisk infrastruktur på tvers av sektorer. VDI er kort fortalt en digital innbruddsalarm for AS Norge.

Nasjonalt sensornettverk

Sensornettverket - Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) -  består av sensorer utplassert hos virksomheter som ansees som en del av kritisk infrastruktur i Norge. Dette er en frivillig ordning basert åpenhet og tillit mellom NSM og virksomheten. Sensornettverket driftes fra NorCERT som er den operative delen av NSM som daglig håndterer dataangrep.

Dataangrep mot IKT-systemer er en alvorlig trussel mot det moderne samfunn. En ny verden krever nye sikkerhetsanordninger. Ordninger basert på innmelding av hendelser fra brukere har vist seg lite effektive, både fordi brukere ikke har tid eller vet hvor og hvordan de skal henvende seg, og fordi brukeren ikke alltid vet at systemene han har er kompromittert. Sensornettverket er som et alarmsystem som kan detektere og varsle om mulige datainnbrudd hos virksomheten.

NSM har ansvar for å

  • Drifte og videreutvikle et inntrengningsdeteksjonssystem for nasjonal kritisk infrastruktur
  • Utvikle analyseverktøy for nettverksdata 
  • Utvikle rapporteringsrutiner ved detekterte hendelser 
  • Følge opp deltagere i VDI-systemet 
  • Analysere angrep og ondsinnet kode 
  • Bidra til at NSM til enhver tid har et oppdatert IKT-risikobilde

Konfidensiell informasjon

VDI-samarbeidet er i stor grad basert åpenhet og tillit mellom NSM og deltagende bedrifter og etater. For den enkelte bedrift/etat er trafikkmengde, sikkerhetsmekanismer og fiendtlig aktivitet i egne datanettverk konfidensiell informasjon. Derfor blir også data fra VDI-sensorene behandlet konfidensielt.