Sikkerhetsoppdateringer til Mozilla

Publisert: 06.10.2017

Oppdateringene retter flere sårbarheter hvor alvorlighetsgraden varierer fra moderat til kritisk.

Mozilla har sluppet sikkerhetsoppdateringer for Mozilla Firefox og Firefox ESR. Oppdateringene tar for seg flere sårbarheter hvor alvorlighetsgraden varierer fra moderat til kritisk.

Det er tre kritiske sårbarheter i Mozilla Firefox og to kritiske sårbarheter i Firefox ESR.

Berørte versjoner:

  • Firefox versjoner før versjon: 56
  • ESR versjoner før versjon: 52.4

CVE-referanser:

  • CVE-2017-7793
  • CVE-2017-7805
  • CVE-2017-7810
  • CVE-2017-7814
  • CVE-2017-7818
  • CVE-2017-7819
  • CVE-2017-7823
  • CVE-2017-7824

NorCERT anbefaler at man oppdaterer til nyeste versjoner av Mozilla Firefox og Firefox ESR som skal ha patchet for disse sårbarhetene.

Kilder: