Sikkerhetsoppdateringer for HPE Intelligent Management Center

Publisert: 06.10.2017

Hewlett Packard Enterprise (HPE) har sluppet sikkerhetsoppdateringer som adresserer flere sårbarheter i HPE Intelligent Management Center (iMC).
Utnyttelse av sårbarhetene i iMC vil kunne føre til fjerneksekvering av ondsinnet kode eller tjenestenekt.

Berørte versjoner:

  • HPE Intelligent Management Center (iMC) iMC Plat 7.3 E0504P4 og tidligere
  • HPE Intelligent Management Center (iMC) iMC Plat 7.3 E0504P2 og tidligere

CVE referanser:

  • CVE-2017-12559
  • CVE-2017-12560
  • CVE-2017-12561

Anbefalte tiltak

Vi i NorCERT anbefaler at systemadministratorer tester og deployerer sikkerhetsoppdateringene til de berørte systemene hurtigst mulig.

Referanser: