Sårbarheter i Mozilla Firefox og Firefox ESR

Publisert: 15.03.2017

Mozilla har sluppet en sikkerhetsoppdatering for Mozilla Firefox og Firefox ESR. Denne oppdateringen tar for seg 28 sårbarheter i Mozilla Firefox og Firefox ESR, hvor alvorlighetsgraden på hver sårbarhet varierer fra lav til kritisk.

Det er åtte kritiske sårbarheter i Mozilla Firefox og seks kritiske sårbarheter i Firefox ESR.

Berørte versjoner:

  • Firefox versjoner før versjon 52
  • ESR versjoner før versjon 45.8

CVE-referanser

CVE-2017-5398, CVE-2017-5399, CVE-2017-5400, CVE-2017-5401,
CVE-2017-5402, CVE-2017-5403, CVE-2017-5404, CVE-2017-5405,
CVE-2017-5406, CVE-2017-5407, CVE-2017-5408, CVE-2017-5409,
CVE-2017-5410, CVE-2017-5411, CVE-2017-5412, CVE-2017-5413,
CVE-2017-5414, CVE-2017-5415, CVE-2017-5416, CVE-2017-5417,
CVE-2017-5418, CVE-2017-5419, CVE-2017-5420, CVE-2017-5421,
CVE-2017-5422, CVE-2017-5425, CVE-2017-5426, CVE-2017-5427

NorCERT anbefaler at man får oppdatert til nyeste versjoner av Mozilla Firefox(v.52) og Firefox ESR(v.45.8) som skal ha lukket disse sårbarhetene.

Se lenke for mer informasjon: