Phishingbølge fra "Skatteetaten"

Publisert: 22.11.2017

Dette varselet videresendes fra Uninett CERT.

En e-post som tilsynelatende er sendt fra Skattetaten er sendt ut til et
stort antall mottagere tilknyttet forskningsnettet.

NSM NorCERT har sett at denne phishingen har gått bredere og har truffet flere sektorer.  

  Subject: Ny melding
  From: Skatteetaten <navn.navnesen@skatteetaten.no>

Meldingen inneholder en lenke som via redirect ender opp på

   hXXp://clogik[.]com/teawisdom.in/tax/tax.no/l/index.php

Denne siten etterligner websidene til Skatteetaten og BankID og forsøker
å lure brukere til å oppgi personlige opplysninger, inkludert navn og
fødselsnummer.

UNINETT CERT har nå sinkholet IP-adressen, slik at siten ikke lenger er
nåbar fra forskningsnettet.

Kontakt UNINETT CERT hvis du har spørsmål.