Oppdatering på varsel om sårbarheter i Cisco-produkter

Publisert: 22.11.2017

NorCERT ønsker å informere om at en av sårbarhetene[1] i det orginale varslet har fått en patch. Dette gjelder Cisco FXOS and NX-OS System Software Authentication, Authorization, and Accounting Denial of Service Vulnerability [1].

Det nevnes også at workarounden som de anbefalte i det orginale varslet, ikke fungerer som en workaround i alle tilfeller. Se lenke for mer informasjon[1]

De andre har fortsatt samme status som ved det orginale varslet.

[1] https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171018-aaavty