Utpressings e-poster fra NewWorldHacker truer med DDoS

Publisert: 17.11.2016 | Sist endret: 11.01.2017

NorCERT har mottatt rapporter om flere virksomheter i Norge som har mottatt utpressings e-post fra fra en gruppe som kaller seg "NewWorldHacker".

NorCERT har analysert disse e-postene, og anser det som en tom trussel som kan ignoreres av mottager.

I e-postene introduserer gruppen seg, og truer med et tjenestenektangrep (engelsk: DDoS) fredag 11. november mot mottagers virksomhet. Angrepet kan avverges mot en betaling av bitcoins til en bitcoin-adresse.

I tillegg til å true med tjenestenektangrep trues det med at krypteringsviruset Cerber vil bli installert på virksomhetens datasystemer.

Da mottakerne av denne mailen alle har fått beskjed om å overføre penger til samme bitcoin-adresse vil det ikke være mulig for utpresser å finne ut hvem som har betalt og hvem som ikke har betalt.

NorCERT anbefaler dermed mottaker av slike e-poster å ikke gi etter for utpressningen.

Dersom virksomheter på senere tidspunkt mottar lignende e-poster anbefales det å ta kontakt med NorCERT på norcert@cert.no for en vurdering.