Sårbarhet i F5 Big-IP

Publisert: 10.10.2016 | Sist endret: 11.01.2017

F5 har publisert et sikkerhetsvarsel om en sårbarhet i Big-IP platformen. Sårbarheten gjør det mulig å oppnå remote code execution, som kan føre til at systemet blir kompromittert. [1]

Sårbarheten har blitt designert CVE-2016-5700 [2]

Vi anbefaler at dere leser varselet [1] nøye og utfører nødvendige endringer for å sikre systemene deres.

Eksterne kilder:

  1. https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/35/sol35520031.html
  2. https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5700