Adobe sikkerhetsoppdateringer til Adobe produkter juni 2016

Publisert: 15.06.2016 | Sist endret: 11.01.2017

Oppdateringene retter kritiske sårbarheter i ulike Adobe-systemer.

Adobe har publisert sikkerhetsoppdateringer til Adobe produkter [1,2,3,4]. NSM NorCERT anbefaler å oppdatere berørte systemer så snart som mulig.

Det er i tillegg observert aktiv utnyttelse av CVE-2016-4171, som er en Flash sårbarhet hvor sikkerhetsoppdateringer slippes i onsdag 15. juni 2016.

Sikkerhetsoppdatering tilgjengelig for Adobe DNG SDK - APSB16-19

Adobe har sluppet sikkerhetsoppdateringer for Adobe DNG SDK for Windows og Macintosh. Denne oppdateringer tetter en minnekorrupsjon sårbarhet (2016-4167), og Adobe anbefaler brukere å oppdatere deres produkter.

Sikkerhetsoppdatering tilgjengelig for Adobe Brackets - APSB16-20

Adobe har sluppet sikkerhetsoppdateringer for Adobe Brackets for Windows, Macintosh og Linux. Denne oppdateringen tetter en JavaScript sårbahet (CVE-2016-4164) og en sårbarhet i tilleggsbehandleren (CVE-2016-4165). Adobe anbefaler brukere å oppdatere deres produkter.

Sikkerhetsoppdatering tilgjengelig for Creative Cloud Desktop Application - APSB16-21

Adobe har sluppet sikkerhetsoppdateringer for Creative Cloud Desktop Application. Denne oppdateringen løser en uklarert søkebane sårbarhet i Creative Cloud Desktop Application Installer (CVE-2016-4157), og en unotert tjenestebane opplistingssårbarhet i Creative Cloud Desktop Application (CVE-2016-4158).

Sikkerhetsoppdatering tilgjengelig for ColdFusion - APSB16-22

Adobe har sluppet sikkerhet "hotfixes" for ColdFusion versjon 10, 11 og 2016-versjoner. Disse hotfixene tetter et "input validation" problem som kan bli utnyttet til å utføre cross-site scripting angrep (CVE-2016-4159). Adobe anbefaler å innføre sikkerhetstiltakene nevnt under "Solutions"[4].

Adobes sikkerhetsråd:

  1. https://helpx.adobe.com/security/products/dng-sdk/apsb16-19.html
  2. https://helpx.adobe.com/security/products/brackets/apsb16-20.html
  3. https://helpx.adobe.com/security/products/creative-cloud/apsb16-21.html
  4. https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb16-22.html