Sårbarhet i Adobe Flash Player

Publisert: 16.10.2015

Sårbarheten er observert utnyttet "in the wild"

Adobe har publiserte et sikkerhetsvarsel angående en sårbarhet i Adobe Flash Player. Denne har fått tildelt CVE-2015-7645. Utnyttelse av sårbarheten kan føre til uventet stopp i systemet og at angriper får full kontroll.

Sårbarheten er observert utnyttet "in the wild", og Trend Micro har publisert en bloggpost om akkurat dette. Det er ingen sikkerhetsoppdatering  tilgjengelig for sårbarheten, og Adobe vil høyst trolig komme med dette i løpet av neste uke.

Sårbare versjoner av Adobe Flash Player:

  • Versjon 19.0.0.207 og tidligerer versjoner for Windows og Macintosh
  • Extended Support Release versjon 18.0.0.252 og tidligere 18.x-versjoner
  • Versjon 11.2.202.535 og tidligere 11.x-versjoner for Linux