Microsofts sikkerhetsoppdateringer for august

Publisert: 12.08.2015

Microsoft har offentliggjort sine månedlige sikkerhetsoppdateringer. Det er totalt 14 bulletiner, hvor 4 er vurdert som kritiske.

Akkumulert sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer ( MS15-079, 13 sårbarheter)

Denne sikkerhetsoppdateringen adresserer sårbarheter i Internet Explorer. Den mest alvorlige sårbarheten kan gjøre det mulig for en potensiell angriper å kjøre kode hvis en bruker åpner på en spesielt utformet nettside med Internet Explorer. En vellykket utnyttelse av sårbarhetene vil gi angriper samme brukerrettigheter som den aktuelle brukeren. Dette er spesielt kritisk dersom brukeren har administratorrettigheter på systemet.

Alvorlighet: KRITISK
Type: Ekstern kjøring av kode

Berørt programvare:

  • Internet Explorer 7-11

Ekstern lenke til mer informasjon:
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-079

Sårbarheter i Microsoft Graphics Component (MS15-080, 16 sårbarheter)

Denne sikkerhetsoppdateringen adresserer sårbarheter i

  • Microsoft Windows
  • Microsoft .NET Framework
  • Microsoft Office
  • Microsoft Lync
  • Microsoft Silverlight

Den mest alvorlige sårbarheten kan gjøre det mulig for en potensiell angriper å kjøre kode hvis en bruker åpner et spesielt utformet dokument eller besøker spesielt utformet nettside som inneholder TrueType eller OpenType fonts.

Alvorlighet: KRITISK
Type: Ekstern kjøring av kode

Ekstern lenke til mer informasjon:
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-080

Sårbarheter i Microsoft Office (MS15-081, 8 sårbarheter)

Denne sikkerhetsoppdateringer fikser sårbarheter i Microsoft Office. Den mest alvorlige av disse sårbarhetene kan tillate angriper å kjøre kode hvis en bruker åpner en spesiallaget Microsoft Office-fil. En vellykket utnyttelse av sårbarhetene vil gi angriper samme brukerrettigheter som den aktuelle brukeren. Dette er spesielt kritisk dersom brukeren har administratorrettigheter på systemet.

Alvorlighet: KRITISK
Type: Ekstern kjøring av kode

Berørt programvare:

  • Microsoft Office

Ekstern lenke til mer informasjon:
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-081

Akkumulert sikkerhetsoppdatering for Microsoft Edge (MS15-091, 4 sårbarheter)

Denne sikkerhetsoppdateringen adresserer sårbarheter i Microsoft Edge. Den mest alvorlige sårbarheten kan gjøre det mulig for en potensiell angriper å kjøre kode hvis en bruker åpner på en spesielt utformet nettside med Microsoft Edge. En vellykket utnyttelse av sårbarhetene vil gi angriper samme brukerrettigheter som den aktuelle brukeren. Dette er spesielt kritisk dersom brukeren har administratorrettigheter på systemet.

Alvorlighet: KRITISK
Type: Ekstern kjøring av kode

Berørt programvare:

  • Microsoft Windows
  • Microsoft Edge

Ekstern lenke til mer informasjon: 

https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-091