Varsler fra NSMs operasjonssenter

Her finner du varsler fra NSM NorCERTs operasjonssenter, blant annet sårbarheter på internett, viktige oppdateringer og andre cyberhendelser.

Varslene på denne siden er ikke en komplett liste over aktuelle sårbarheter. NSM NorCERT forkuserer på varsler som er relevante for samfunnsviktige virksomheter og/eller som rammer store deler av samfunnet. 

 17. februar

Sårbarhet i OpenSSL

Les mer

15. februar

Sårbarheter i produkter fra Adobe

Les mer

10. februar

Sårbarhet i Cisco ASA Clientless SSL VPN

Les mer

9. februar

TicketBleed: Sårbarhet i F5 Big-IP

Les mer

18. januar

Oracles kritiske sikkerhetsoppdateringer for første kvartal 2017

Les mer

13. januar

Sikkerhetsoppdateringer til BIND

Les mer

10. januar

Microsoft sikkerhetsoppdateringer januar 2017

Les mer

Sårbarheter i produkter fra Adobe

Les mer