Varsler fra NSMs operasjonssenter

Her finner du varsler fra NSM NorCERTs operasjonssenter, blant annet sårbarheter på internett, viktige oppdateringer og andre cyberhendelser.

Varslene på denne siden er ikke en komplett liste over aktuelle sårbarheter. NSM NorCERT forkuserer på varsler som er relevante for samfunnsviktige virksomheter og/eller som rammer store deler av samfunnet. 

21. mars

Sårbarheter i produkter fra Cisco 

Les mer

20. mars

Sårbarhet i Cisco IOS og IOS XE

Les mer

15. mars

Microsoft sikkerhetsoppdateringer for februar og mars

Les mer

Sårbarheter i produkter fra Adobe 

Les mer 

9. mars

Kritisk sårbarhet i Apache Struts Jakarta Multipart Parser 

Les mer

8. mars

Sårbarheter i Mozilla Firefox og Firefox ESR 

Les mer

3. mars

Angrepsbølger med krypteringsviruset TorrentLocker

Les mer

24. februar

Hashingalgoritmen SHA-1 knekt 

Les mer 

17. februar

Sårbarhet i OpenSSL

Les mer

15. februar

Sårbarheter i produkter fra Adobe

Les mer

10. februar

Sårbarhet i Cisco ASA Clientless SSL VPN

Les mer

9. februar

TicketBleed: Sårbarhet i F5 Big-IP

Les mer

18. januar

Oracles kritiske sikkerhetsoppdateringer for første kvartal 2017

Les mer

13. januar

Sikkerhetsoppdateringer til BIND

Les mer

10. januar

Microsoft sikkerhetsoppdateringer januar 2017

Les mer

Sårbarheter i produkter fra Adobe

Les mer