NorCERT Sikkerhetsforum og NTNU Malware Forum

Publisert: 09.02.2017 | Sist endret: 03.01.2019

Konferansen avholdes onsdag 5. juni 2019 Scandic St. Olavs plass i Oslo. Dette er en teknisk konferanse som samler personer fra infosec-miljøet i Norge.

Velkommen til en konferanse om Digital sikkerhet og Malware

Tema for konferansen er økt digital sikkerhet og vern mot digitale trusler. Konferansen har to spor og i samarbeid med NTNU Center for Cyber and Information Security (NTNU CCIS) malwarelab arrangeres også et Malware Forum. Dette er et paralellspor som kjører hele dagen (etter felles oppstart i hovedsalen). Du kan fritt velge hvilket spor du ønsker å delta på.  

Konferansen er et samarbeid mellom NSM og NTNU CCIS 

NorCERT Sikkerhetsforum og NTNU Malware Forum
Dato: 5. juni 2019
Tid: 0900 - 1600 (Registreringen starter 0815)
Sted: Scandic St. Olavs plass

Program for dagen kommer senere

Les mer om Centre for Cyber and Information Security (NTNU CCIS)